katka_logo
PLOŠNÁ INZERCE
 
 
 
 
Ceny plošné inzerce
1/16 strany formátu A4 300 Kč  
1/8 strany formátu A4 400 Kč  
1/4 strany formátu A4 800 Kč druhé otištění ZDARMA
1/2 strany formátu A4 1.500 Kč druhé otištění ZDARMA
1 strana formátu A4 2.800 Kč druhé otištění ZDARMA
TITULNÍ STRANA 2.000 Kč druhé otištění ZDARMA
 
Za tuto cenu jsou plošné inzeráty otištěny na Vámi určenou dobu v IL Věra Kodatová - KATKA a navíc
1 týden ZDARMA ve vývěsních skříních. Zadáte-li pouze text, plošný inzerát Vám
zpracujeme podle svých možností.Chcete-li připojit i obrázky, přineste si kvalitní
materiály, které můžeme naskenovat nebo si přineste již předem naskenované
obrázky na disketě. Je možné podklady zasílat i po internetu.