katka_logo
ŘÁDKOVÁ INZERCE
 
 
 
S IL Věra Kodatová - KATKA se můžete seznamovat, prodávat, kupovat, oznamovat..........nebo si jen tak pro zábavu číst. Každý Váš podaný inzerát se objeví ve vývěsních skříních na čtyřech místech v Chebu a na jednom v Aši a zároveň v INZERTNÍCH LISTECH. Pokud si stačíte podat inzerát do pátku - objeví se pod jednotlivými kolonkami (AUTO-MOTO, BYTY, PRODEJ......).Příjdete-li později, tedy v pondělí nebo v úterý do 17 hodiny, bude zařazen pod kolonku EXPRES.
 
Řádkové inzeráty jsou rozděleny na čistě soukromé ( Prodám kočárek.......)
a na podnikatelské či poskytující služby ( Firma XY vyhlašuje konkurz......nebo Pohlídám dítě.......a dále veškeré pronájmy bytů, domů, nebytových prostor atd.)
 
Soukromé řádkové inzeráty
do 100 úhozů nad 100 úhozů (do 260)
2 týdny - 50 Kč 2 týdny - 75 Kč
3 týdny + 1 týden zdarma - 55 Kč 3 týdny + 1 týden zdarma - 95 Kč
4 týdny + 2 týdny zdarma - 60 Kč 4 týdny + 2 týdny zdarma - 105 Kč
 
Služby + firemní řádkové inzeráty
do 100 úhozů nad 100 úhozů (do 260)
2 týdny - 55 Kč 2 týdny - 80 Kč
3 týdny + 1 týden zdarma - 65 Kč 3 týdny + 1 týden zdarma - 100 Kč
4 týdny + 2 týdny zdarma - 75 Kč 4 týdny + 2 týdny zdarma- 120 Kč

Ceník platný od 1. 1. 2014
 
 
Řádkové inzeráty lze zvýraznit těmito způsoby:
 
  • tučný text : příplatek 40 Kč (80 Kč)
  • rámeček : příplatek 50 Kč (100 Kč)
  • každé započaté tučné slovo v textu - 10 Kč
  • každé započaté mini : 20
  • každé započaté MiDi : 40
  • každé započaté MAXI : 60 Kč

 

 
Inzeráty jsou otištěny pouze po zaplacení. Platit můžete 1. HOTOVĚ v redakci nebo
2.
SLOŽENKOU typu C. Redakce neodpovídá za obsah a pravdivost uveřejněných inzerátů, rovněž nepřebírá odpovědnost za termín a umístění inzerátů, jejich uveřejnění se řídí časem, ve kterém je redakce obdrží. Inzeráty, jejichž obsah by byl protizákonný nebo by poškozoval dobrou pověst naší firmy NEUVEŘEJŇUJEME !!!